7 Madonna

7. MADONNA
Dit ansigt rummer al verdens ømhed

dine øine, dunkle som den grønblå sjø,suger mig til dig.

Din mund har et smertelig ømt smil,

som vilde du be mig om tilgivelse for noget.Det er andakt i dit ansikt

der under måneskinnslampen

fra din rene pande er håret strøget tilbage.

Din profil er Madonnas.

Som du ligger der tilbage,

glider der over dit ansigt

fuld av al jorderigs skjønhed

som smerte og glede.

Jeg ser i dit ansigt de tusinde slægter

som ere døde og de tusinde som kommer.

Thi nu rekker døden livet hånden,

nu knyttes den kjede som binder

de tusinde slægter som ere døde

til de tusinde slægter som kommer.

Dine læber er som rubinrøde orme.

Dine læber som ere blodfylte

som den karmosinrøde frugt,

åbner sig, som på et lig!

Dine vellystige læber blodfylte

som på den karmosinrøde frugt,

glide fra hverandre som i smerte, et ligs smil.

Pausen da al verden standset sin gang.

Nu knyttes kjeden der binder slægter til slægter.

Edvard Munch

 

 

 

 

 

 

7. MADONNA

Your face contains all of the world’s tenderness;

your eyes, dark as the bluish-green sea, draw me to you.

Your mouth has a painfully tender smile,

as if you wanted to ask my forgiveness for something.

There is piety in your countenance;

under the lamp of the shining moon,

your hair is brushed back from your innocent face.

Your profile is Madonna’s.

As you lie back, over your face glides

the fullness of the beauty of all the earth like pain and joy.

I see in your face the thousands of generations

that are dead and the thousands that are yet to come.

For now death reaches out its hand to life;

now is linked the chain that binds

the thousands of generations that are dead

to the thousands of generations that are yet to come.

Your lips are like ruby-red serpents.

Your lips, that are as blood-filled

as the crimson-red fruit,

open as if on a corpse!

Your voluptuous lips, blood-filled

as on the crimson-red fruit,

part from each other as if in pain,

a corpse’s smile.

The interlude when all the world stopped its activity.

Now is linked the chain that binds

generations to generations.

Edvard Munch

English translations by William H. Halverson

Previous – 6 – Love and pain back to Munch suite